• Butuh Ringkasan Cerita Resi Jatayu /Peksi Jatayu? disini solusinya


  Peksi  Jathayu/ Resi Jathayu  Ratuning manuk kuwi jenenge Jathayu deweke duwe kanca kang aran Prabu Dasarata Nalika ngerteni yen ana kancane di colong deneng Rahwana mula Jatayu engga nulungi. Kreta emas di tabarak,  Sinta di rebut ananging Rahwana oragelem ngeculake, dadine Sinta dinggo rebutan dening Jathayu lan Rahwana sakwise ora bisa jupuk Sinta Jatahu tanding lawan Rahwana ananging eman, Jatayu kalah swiwine tugel banjur di tentang ing awang-awang alon-alon tibo ana lemah kelebekan. 

  Halo gaes kalian pasti sedang mencari ringkasan tentang cerita peksi jatayu/ resi jatayu cocokni dengan apa yang kalian butuhkan tersedia di blog ini. disini saya tuliskan juga tokoh dan wataknya, ringkasan cerita Peksijatayu/ Resi jatayu ini berbahasa jawa ngoko jadi teman-teman tidak usah pusing-pusing mencari artinya, karena pada sumbernya cerita ini  menggunakan bahasa jawa kuno yang kalian sediri belum pasti paham, tidak usah ber lama-lama begini lanjutan ringkasan cerita Peksi Jatayu/Resi Jatayu.  Videonya bisa klik ling di sini ya https://youtu.be/uFJZLB1UJdU

  Kreta kencana banjur nerusake laku tumuju ing Nakagari Alengka. Sinta ngasakake yen awake lungkarang ora karuan amerga dinggo rebutan dening Rahwana lan Jathayu Sinta nyoba lunga saka sikepane Rahwana anangeng ora bisa amerga Rahwana uwes tresna karo Sinta kang duweni wajah utawa praupan kang ayu rupane.

  Sinta isohe amung nangis ngerteni kahanan kang kaya mengkono nyuwun welas asih deneng Rahwana. Sekar cunduk, gelang, lan kalung pada tiiba pateng kececer ana ing awang-awang. Langit, gunung, kewan-kewan, lan gunung-gunung kabeh ngaraake sedih mangerteni kahanan kuwi ananging ana sing ora ngrasake sedih yaiku Rahwana.

  Dugi Nagari ngalengka sinta di pameri marang kaendahan Kraton kang isisne mas-masan lan raja brana liyane ananging sinta babar pisan ora gagas marang kahanan kang kaya mang kono.  Rahwana banjur ngereh-ereh dateng sinta ananging sinta malah ngomong yen isih tresna marang Rama. Ngerteni ucapane Sinta kaya mengkono Patih Dasamuka ngamuk lan ngomong yen ora manut karo Rahwana bakal di pateni. Sinta tetep ora gagas kahanan kuwi, banjur sinta di lebokake punjara kang dijaga dening Raksasa kang medeni.

  Ana ing alas(hutan) Rama lan Lesmana ora bisa gawa mulih kidang kencana kang disuwun dening Sinta. Rama lan lesmana banjur bali ana panggone Sinta ananging Sinta wes ora ana ing panggonan kuwi. Rama lan Lesmana Banjur goleki Sinta ananging amung nemoake cunduk, gelang lan kalungipun sinta. ngerteni kahanan kang kaya mangkono Rama banjur nesu amerga ngerti yen Sinta di culik, Rama banjur arep jungkir walek isineng donya nanging beja Lesmana bisa ngereh-ereh Rama dadine Rama orasida jungkir walekke donya. Rama lan lesmana banjur nerusake goleki Sinta ana ing tengaheng anggone mlaku Rama lan lesmana kepanggih dening Jathayu kang lagi sekarat. Sakdurunge mati Jathayu menehi ngerti yen Sinta di culik Rahwana lan di gawa ana negara Ngalengka. Jatayu banjur di sampurnaake kanti cara di obong lan keluk lan latune nuduhake dalan arah ngendi Nagara Ngalengka.

  Wes oleh ringkesane ta? Saiki bab tokoh lan watak!

  Jathayu            : watake apik, seneng tetulung nulungi sinta kang di culik Rahwana

  Rahwana         : Watake ala/ Angkara murka, nyolong Sinta

  Sinta                :  Setiya, senandan di pameri kaendahan kraton tetep setio marang Rama

  Rama               : Welas asih, bojone diculik Rama goleki sinta ana ngendi-endi       

  Lesmana          :Wicaksana, ngerteni Rama arep nesu banjur Lesmana maringi wejangan      supara ora nesu lan sabar

   

  Sekarang sudah paham tentang cerita Ramayana Resi Jathayu jangan lupa tinggalkan komentar ya trimakasih kalian luar biasa.

   


 • You might also like

  1 komentar:

Cari Blog Ini

Diberdayakan oleh Blogger.